ประกาศ  
     
  ระบบข้อมูลการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร ได้ทำการย้ายระบบไปยังศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครแล้ว โดยสามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้  
     
  1.สำหรับระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
http://energy.bangkok.go.th
http://e.bangkok.go.th/energy
 
     
  2.สำหรับระบบอินทราเน็ต (Intranet)
http://172.31.162.170/energy